Новини

Какво се случва с подаденото от мен заявление?

Въведен на: 7.3.2018 г.
news image

Уважаеми потребители,

oss_kais@cadastre.bg  е имейл на ИТ отдела в АГКК, отговорен за поддръжка на клиентските профили в КАИС портала.

На него не може да получите информация за Вашата преписка/заявление!

Моля да отправяте към съответната служба по изпълнение и компетентност, въпросите свързани с подадени заявления /преписки!

Имейлите на СГКК може да видите тук: http://www.cadastre.bg/contacts

Централа:

02/ 818 83 83
02/ 818 83 45
02/ 818 83 38

e-mail на Изпълнителният директор на АГКК: acad@cadastre.bg