Новини

Указания за подаване на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри

Въведен на: 23.8.2019 г.

От 22.08.2019 г., проектът за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти се подава в Агенцията по геодезия, картография и кадастър, в цифров вид, по електронен път!

Декларация при заявяване на услугата Удостоверение за приемане на проект за изменение на ККР

Указания при заявяване на услугата Удостоверение за приемане на проект за изменение КККР

Видеоурок Заявяване на Удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри от правоспособно лице https://www.youtube.com/watch?v=kkU10V557Ew&feature=youtu.be