Новини

Заплащане с банкова карта

news image

Уважаеми потребители,

Агенция по геодезия, картография и кадастър пуска нова възможност за директно заплащане на справки и услуги в портал КАИС с банкова карта.
Услугата е реализирана чрез Средата за електронни плащания към доставчици на електронни административни услуги.

Новата възможност "заплащане с банкова карта" ще улесни максимално потребителите на портала, предоставяйки бързо захранване на профилната сметка (КНИК) и заплащане на услуги, и справки без да се налага изчакване от 3 дни за потвърждение на платежния документ с банков превод.
Плащането на услуги и справки става от бутон Плати и избор от падащия списък "Плащане с карта". Зареждане на сметка с карта става през меню "Личен профил">"Сметка">"Зареди сметка чрез ел.плащане epay/банкова карта"