Новини

Приемане на възражения по неодобрена КККР

Въведен на: 4.8.2017 г.
Приети са КККР на населените места гр. Бойчиновци ЕКАТТЕ 05236, с. Замфирово ЕКАТТЕ 30301, с. Боровци ЕКАТТЕ 05654 в област Монатана. Картите може да бъдат разгледани в меню "Карта-Слоеве", изглед "Неодобрени карти". До 24.08.2017 г. се приемат възражения за имотите по тези КККР, като същите може да бъдат подадени през портала в страница "Жалби и възражения - Възражения по неодобрени КККР"