Търсене на услуги

Наименование Описание
Предоставяне на копие от единичен архивен документ в цифров вид АГКК - Геокартфонд
Наименование в Регистъра на услугите "2730. Предоставяне на копие от единичен архивен документ в цифров вид."
Правно основание
Компетентен орган
Необходими документи
Начин на предоставяне
Цена 5лв. на лист във формат А4
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата 14 дни
Относно
Вътрешен ход на услугата
Мултимедия