Търсене на услуги

Наименование Описание
Наименование Предоставяне на копие от единичен архивен документ в цифров вид
Наименование по СУНАУ ""
Правно основание
Компетентен орган
Необходими документи
Начин на предоставяне
Цена 5лв. на лист във формат А4
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата 14 дни
Относно
Вътрешен ход на услугата
Мултимедия