Търсене на услуги

Наименование Описание
Предоставяне на копие от единичен архивен документ в цифров вид АГКК - Геокартфонд
Наименование в Регистъра на услугите "2730. Предоставяне на копие от единичен архивен документ в цифров вид."
Правно основание
Компетентен орган1
Необходими документи
Начин на заявяване и предоставяне
Цена 5лв. на лист във формат А4
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата 14 дни
Относно
Вътрешен ход на услугата
Мултимедия