Търсене на услуги

Параметри на услугата Описание
Наименование в Регистъра на услугите 2730. Предоставяне на копие от единичен архивен документ в цифров вид.
Цена 5лв. на лист във формат А4
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата 14 дни