Търсене на услуги

Наименование Описание
Наименование Предоставяне на сканирано контактно копие от аерофотоснимка на хартиен носител
Наименование по СУНАУ ""
Правно основание
Компетентен орган
Необходими документи
Начин на предоставяне
Цена
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата
Относно
Вътрешен ход на услугата
Мултимедия