Търсене на услуги

Параметри на услугата Описание
Правно основание Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители
Компетентен орган АГКК
Цена Безплатна
Относно Графична схема на точка от РГО във PDF формат