Търсене на услуги

Наименование Описание
Наименование в Регистъра на услугите ""
Правно основание Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители
Компетентен орган1 АГКК
Необходими документи
Начин на заявяване и предоставяне
Цена Безплатна
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата
Относно Графична схема на точка от РГО във PDF формат
Вътрешен ход на услугата
Мултимедия