Търсене на услуги

Наименование Описание
Наименование
Наименование по СУНАУ ""
Правно основание Администратор на лични данни
Компетентен орган
Необходими документи
Начин на предоставяне
Цена
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата
Относно ВАЖНО! При търсене на лице по ЕГН или БУЛСТАТ, в случай че търсеното лице е въведено с няколко различни наименования в кадастралния регистър системата ще изведе всички намерени лица, като ако е въведено с няколко имена, лицето ще излезе няколко пъти. За всеки от намерените резултати ще се генерира един и същ списък със всичките имоти, които се водят на лицата със същия ЕГН/БУЛСТАТ. Имотите се групират само при съвпадение на валидно ЕГН/БУЛСТАТ. Достатъчно е да бъде заявена справка само за един от показаните записи!
Вътрешен ход на услугата
Мултимедия