Търсене на услуги

Наименование Описание
Наименование в Регистъра на услугите ""
Правно основание Администратор на лични данни
Компетентен орган Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК)
Необходими документи
Начин на предоставяне
Цена
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата
Относно ВАЖНО! При търсене на лице по ЕГН или БУЛСТАТ, в случай че търсеното лице е въведено с няколко различни наименования в кадастралния регистър системата ще изведе всички намерени лица, като ако е въведено с няколко имена, лицето ще излезе няколко пъти. За всеки от намерените резултати ще се генерира един и същ списък със всичките имоти, които се водят на лицата със същия ЕГН/БУЛСТАТ. Имотите се групират само при съвпадение на валидно ЕГН/БУЛСТАТ. Достатъчно е да бъде заявена справка само за един от показаните записи!
Вътрешен ход на услугата
Мултимедия