Търсене на услуги

Заявление за услуги Кадастър За да видите услугите или за да потърсите конкретна услуга изберете опция "Виж услуги". Изберете опция „Заяви“, за да стартирате процеса по заявяване на услуга. Виж услуги Подай заявление
Заявление за услуги Геокартфонд За да видите услугите или за да потърсите конкретна услуга изберете опция "Виж услуги". Изберете опция „Заяви“, за да стартирате процеса по заявяване на услуга. Виж услуги Подай заявление
Заявление за услуги Правоспособност За да видите услугите или за да потърсите конкретна услуга изберете опция "Виж услуги". Изберете опция „Заяви“, за да стартирате процеса по заявяване на услуга. Виж услуги Подай заявление
Автоматично генерирани Справки За да видите услугите или за да потърсите конкретна услуга изберете опция "Виж услуги". Изберете опция „Заяви“, за да стартирате процеса по заявяване на услуга. Виж справки Подай справка

Списък с услуги/справки

Наименование Предоставена от Детайли Заяви
61.Регистрация на правоспособно физическо лице и откриване на партида АГКК - Правоспособни лица
62.Регистрация на правоспособно юридическо лице и откриване на партида АГКК - Правоспособни лица
64.Закриване на партида на правоспособно лице АГКК - Правоспособни лица
65.Издаване на свидетелство за правоспособност АГКК - Правоспособни лица
66.Издаване на карта на правоспособно лице АГКК - Правоспособни лица
67.Издаване на дубликат на свидетелство за правоспособност АГКК - Правоспособни лица
68.Издаване на дубликат на карта на правоспособно лице АГКК - Правоспособни лица
69.Предоставяне на справка от партидата на едно правоспособно лице АГКК - Правоспособни лица
70.Предоставяне на обобщена писмена справка по определен показател от партидите на повече от едно правоспособно лице АГКК - Правоспособни лица