News

"Какво се случва с подаденото от мен заявление?"

Reg. date: 3/7/2018
news image

 

Уважаеми потребители,

oss_kais@cadastre.bg  е имейл на ИТ отдела в АГКК, отговорен за поддръжка на клиентските профили в КАИС портала.

Имейл за справки по заявления е feedback@cadastre.bg

Въпроси относно изпълнението на услугите можете да отправяте и към съответната служба по изпълнение!

Имейлите на СГКК може да видите тук: http://www.cadastre.bg/contacts

Централа:

070020105

 

e-mail на Изпълнителният директор на АГКК: acad@cadastre.bg