Search services

Name Description
Name
Наименование, съгласно Регистъра на услуги ""
Legal act Стойността на услугите е определена в съответствие с ТАРИФА № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители.
Competence dept АГКК
Mandatory documents
Delivery Method
Price Free of charge
Execution Period
Note Graphic reports on the cadastral map for one parcel with borders, format PDF. It not contains owner informations
Workflow
Multimedia