News

Проблем картови разплащания

Поради проблем във функционирането на Система за електронно плащане, поддържана от Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“, не са отразени суми по картови разплащания извършени през КАИС в периода от 14.00 до 23.00 на 07.02.2024г. Сумите ще бъдат заредени по сметката в КАИС в кратък срок.