Заявяване на скица без електронен подпис

Заявяване на скица без електронен подпис

На тази страница е изведен видео урок, в който подробно са описани необходимите стъпки за извършване на регистрация на заявление за скица без електронен подпис. Получаването на готовата скица се изготвя от СГКК и се получава на гише