Последни новини
Виж всички

Проверка на статус

Пример: "01-12345-01.01.2015" за заявление или "12345-01.01.2015" за справка.

Начин на плащане

1. Банков превод по сметка
Агенция по геодезия, картография и кадастър
Банковата сметка IBAN: BG13BNBG96613100110401
BIC: BNBGBGSD
Българска народна банка
Моля, задължително запишете на ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ в платежното нареждане „ПОТРЕБИТЕЛ:xxxxxx с КНИК:ххххх” като за ПОТРЕБИТЕЛ и КНИК посочите Вашите потребителско име и КНИК номер в КАИС портал. Пример: „ПОТРЕБИТЕЛ:ivon.bgg с КНИК:0001”. 
Задължително е да предоставите платежното нареждане по един от следните начини:
  - На всяко гише на АГКК - зареждането става от служителите на гишето, или 
  - Сканирано, като го прикачите във Вашия личен профил в КАИС портал през меню 
Сметка - зареждането на сметката става до 3 дни след получаване на потвърждение за направен превод от банката.
2. Електронни разплащания с ePay

epay

Централа

Телефони:
02/8188345 02/8188338 02/8188383
Електронна поща:
oss_kais@cadastre.bg
Работно време:
понеделник - петък от 9:00 до 17:30