Последни новини
Виж всички

Проверка на статус

Пример: "01-12345-01.01.2015" за заявление или "12345-01.01.2015" за справка.
Телефони за справки по заявления: офиси на СГКК

Начин на плащане

1. Банков превод по сметка
Агенция по геодезия, картография и кадастър
Банковата сметка IBAN: BG13BNBG96613100110401
BIC: BNBGBGSD
Българска народна банка
Моля, задължително запишете на  ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ  в платежното нареждане  „ПОТРЕБИТЕЛ:xxxxxx с КНИК:ххххх”  като за ПОТРЕБИТЕЛ и КНИК посочите Вашите потребителско име и КНИК номер в КАИС портал. Пример:  „ПОТРЕБИТЕЛ:ivon.bgg  с  КНИК:0001 ”. 
Задължително е да предоставите платежното нареждане по един от следните начини:
  - На всяко гише на АГКК - зареждането става от служителите на гишето, или 
  - Сканирано, като го прикачите във Вашия личен профил в КАИС портал през меню 
  - Сметка > Зареди сметка чрез платежно нареждане.
https://kais.cadastre.bg/bg/BillingAccount

Зареждане на сметка - зареждането на сметката става до 3 дни след получаване на потвърждение за направен превод от банката.
2. Електронни разплащания с ePay
Плащането през ePay задължително трябва да се осъществява през меню "Личен профил" > "Сметка" > бутон "Ново ел. плащане". В този случай не е необходимо да се прикачва платежен документ, тъй като плащането се осъществява автоматизирано. За да се попълни сума в сметката в КАИС е необходимо статуса на плащането да е "потвърдено".

epay
Контакти
Телефони за справки по заявления

офиси на СГКК


Технически въпроси за портала - ИТ:
oss_kais@cadastre.bg
обратна връзка: feedback@cadastre.bg
Работно време:
понеделник - петък от 9:00 до 17:30