Търсене на обекти Слоеве Приближи карта Отдалечи карта Премести карта Връщане в начална позиция Селектиране на обекти Изчисти селекцията Информация за обект 0 Избрани обекти Измерване на площ Измерване на разстояние Изчертаване на полигон Качване на КМЛ Информация за СОС Принтиране на текущия изглед на картата
Информация за СОС
Изберете Сграда

Опции за принтиране
Мащаб 1: X Координати X Y Координатна система