Последни новини
Виж всички

Проверка на статус

Пример: "01-12345-01.01.2015" за заявление или "12345-01.01.2015" за справка.

Начин на плащане

1. Банков превод по сметка
Агенция по геодезия, картография и кадастър
Банковата сметка IBAN: BG13BNBG96613100110401
BIC: BNBGBGSD
Българска народна банка

Моля, задължително запишете на ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ в платежното нареждане „ПОТРЕБИТЕЛ:xxxxxx с КНИК:ххххх” като за ПОТРЕБИТЕЛ и КНИК посочите Вашите потребителско име и КНИК номер в КАИС портал. Пример: „ПОТРЕБИТЕЛ:ivon.bgg с КНИК:0001”. 
Задължително е да предоставите платежното нареждане по един от следните начини:
  - На всяко гише на АГКК - зареждането става от служителите на гишето, или 
  - Сканирано, като го прикачите във Вашия личен профил в КАИС портал през меню 
Сметка > Зареди сметка чрез платежно нареждане. https://kais.cadastre.bg/bg/BillingAccount

Зареждането на сметката става до 3 работни дни след получаване на потвърждение за направен превод от банката.

2. Електронни разплащания с ePay
Плащането през ePay задължително трябва да се осъществява през меню "Личен профил" > "Сметка" > бутон "Ново ел. плащане". В този случай не е необходимо да се прикачва платежен документ, тъй като плащането се осъществява автоматизирано. За да се попълни сума в сметката в КАИС е необходимо статуса на плащането да е "потвърдено".

epay

Централа

Телефон:
070 020 105
Екип по поддръжка:
feedback@cadastre.bg
Работно време:
понеделник - петък от 9:00 до 17:30