Как да...

На тази страница са изведени инструменти за търсене и преглед на най-често задавани въпроси от страна на потребителите на кадастрална информация, както и съответните отговори, групирани по теми от проблемната област на КАИС. Подробно ръководство за работа със системата на АГКК може да намерите, като изберете опция "Ръководство". Основните теми за работа с КАИС Портал са представени под формата на видео уроци.