Заявяване на електронна скица с електронен подпис

Заявяване на електронна скица с електронен подпис

На тази страница е изведен видео урок, в който подробно са описани необходимите стъпки за извършване на регистрация на заявление за скица с електронен подпис. Готовата електронна скица се изготвя от СГКК и се получава в профила на клиента.