Новини

Разплащания с Fast Pay

Уважаеми потребители,

Агенция по геодезия, картография и кадастър Ви предоставя нов начин за разплащане чрез билинг системата на Fast Pay - 

http://www.fastpay.bg

Можете да захранвате профила си в КАИС, както и да зaплащате заявления, и услуги, като ползвате касите на Fast Pay в цялата страна.