Търсене на услуги

Параметри на услугата Описание
Правно основание Стойността на услугите е определена в съответствие с ТАРИФА № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители.
Компетентен орган АГКК
Цена Безплатна
Относно Графична справка за граници и кадастрална информация за един имот за PDF формат. Не съдържа данни за собствеността