Търсене на услуги

Наименование Описание
Наименование в Регистъра на услугите ""
Правно основание Стойността на услугите е определена в съответствие с ТАРИФА № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители.
Компетентен орган АГКК
Необходими документи
Начин на предоставяне
Цена Безплатна
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата
Относно Графична справка за граници и кадастрална информация за един имот за PDF формат. Не съдържа данни за собствеността
Вътрешен ход на услугата
Мултимедия