Търсене на услуги

Наименование Описание
Наименование Предоставяне на сканиран картен лист от Баланс на земята 1956 и 1968 г. на хартиен носител
Наименование по СУНАУ ""
Правно основание
Компетентен орган
Необходими документи
Начин на предоставяне
Цена
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата
Относно
Вътрешен ход на услугата
Мултимедия