Търсене на услуги

Наименование Описание
Наименование Предоставяне на копие от единичен архивен документ на хартиен носител на лист формат А4
Наименование по СУНАУ ""
Правно основание
Компетентен орган
Необходими документи
Начин на предоставяне
Цена
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата
Относно
Вътрешен ход на услугата
Мултимедия