Търсене на услуги

Наименование Описание
Предоставяне на копие от единичен архивен документ на хартиен носител на лист формат А4 АГКК - Геокартфонд
Наименование в Регистъра на услугите ""
Правно основание
Компетентен орган1
Необходими документи
Начин на заявяване и предоставяне
Цена
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата
Относно
Вътрешен ход на услугата
Мултимедия