Новини

Справка за собственост и други вещни права за лице от КРНИ

Въведен на: 24.1.2017 г.
ВАЖНО! При търсене на лице по ЕГН или БУЛСТАТ, в случай че търсеното лице е въведено с няколко различни наименования в кадастралния регистър системата ще изведе всички намерени лица, като ако е въведено с няколко имена, лицето ще излезе няколко пъти. За всеки от намерените резултати ще се генерира един и същ списък със всичките имоти, които се водят на лицата със същия  ЕГН/БУЛСТАТ. Имотите се групират само при съвпадение на валидно ЕГН/БУЛСТАТ. Достатъчно е да бъде заявена справка само за един от показаните записи!