Търсене на услуги

Заявление за услуги Кадастър За да видите услугите или за да потърсите конкретна услуга изберете опция "Виж услуги". Изберете опция „Заяви“, за да стартирате процеса по заявяване на услуга. Виж услуги Подай заявление
Заявление за услуги Геокартфонд За да видите услугите или за да потърсите конкретна услуга изберете опция "Виж услуги". Изберете опция „Заяви“, за да стартирате процеса по заявяване на услуга. Виж услуги Подай заявление
Заявление за услуги Правоспособност За да видите услугите или за да потърсите конкретна услуга изберете опция "Виж услуги". Изберете опция „Заяви“, за да стартирате процеса по заявяване на услуга. Виж услуги Подай заявление
Автоматично генерирани Справки За да видите услугите или за да потърсите конкретна услуга изберете опция "Виж услуги". Изберете опция „Заяви“, за да стартирате процеса по заявяване на услуга. Виж справки Подай справка

Списък с услуги/справки

Наименование Предоставена от Детайли Заяви
K04. Справки по кадастралната карта
К05.Справка за собствениците и носителите на други вещни права за един имот от кадастралния регистър на недвижимите имоти
К06.Справка за координатите на подробните точки на един имот
К07.Справка за координатите на точка от работната геодезична основа със схема на точката
К08.Копие от кадастрална карта в графичен вид на лист А4
К09.Извадка от кадастралната карта с данни от кадастралния регистър на недвижимите имоти за един имот
К10.Лист от кадастрална карта в М 1: 5000
К11.Копие на кадастрална карта в цифров вид без данни за собствеността
К12.Извадка от кадастралния регистър на недвижимите имоти
К13.Извадка от регистъра на работна геодезическа основа
К24.Схема на точка от РГО
К25.Копие на кадастрална карта в цифров вид с данни за собствеността
K18.Справка за собствениците и носителите на други вещни права за лице от КРНИ
К23.Извадка от кадастралния регистър на недвижимите имоти с ЕГН