Търсене на услуги

Заявление за услуги Кадастър За да видите услугите или за да потърсите конкретна услуга изберете опция "Виж услуги". Изберете опция „Заяви“, за да стартирате процеса по заявяване на услуга. Виж услуги Подай заявление
Заявление за услуги Геокартфонд За да видите услугите или за да потърсите конкретна услуга изберете опция "Виж услуги". Изберете опция „Заяви“, за да стартирате процеса по заявяване на услуга. Виж услуги Подай заявление
Заявление за услуги Правоспособност За да видите услугите или за да потърсите конкретна услуга изберете опция "Виж услуги". Изберете опция „Заяви“, за да стартирате процеса по заявяване на услуга. Виж услуги Подай заявление
Автоматично генерирани справки към услуги За да видите услугите или за да потърсите конкретна услуга изберете опция "Виж услуги". Изберете опция „Заяви“, за да стартирате процеса по заявяване на услуга. Виж справки Подай справка

Списък с услуги/справки

Наименование Вид Предоставена от Детайли Заяви
810. Вписване в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра (физическо лице) Услуги Правоспособни лица АГКК
810. Вписване в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра (юридическо лице) Услуги Правоспособни лица АГКК
2717. Закриване на партида на лице правоспособно да извършва дейности по кадастър. Услуги Правоспособни лица АГКК
808. Издаване на свидетелство за правоспособност Услуги Правоспособни лица АГКК
809. Издаване на карта на правоспособно лице Услуги Правоспособни лица АГКК
1464. Издаване на дубликат на свидетелство за правоспособност Услуги Правоспособни лица АГКК
1915. Издаване на дубликат на картата на правоспособно лице Услуги Правоспособни лица АГКК
379. Писмена справка от партидата на едно правоспособно лице Услуги Правоспособни лица АГКК
380. Обобщена писмена справка по определен показател от партидите на повече от едно правоспособно лице Услуги Правоспособни лица АГКК